Consultancy

Vanuit een jarenlange ervaring biedt Q2weld u een breed spectrum aan lastechnische ondersteuning.

Zo kunt u bij ons terecht voor (las)technische projectbegeleiding, berekeningen en advies inzake constructies, lasbaarheid en toe te passen lasprocessen.

Projectbegeleiding, advisering en kwalificering
Een goed product begint uiteraard met een goed doordacht ontwerp. Dit geldt niet alleen voor de functionaliteit, maar ook voor de materiaalkeuze, de wijze van construeren en lassen. Q2weld kan u vanaf de engineeringsfase adviseren voor het maken van de beste keuzes qua constructie, bouwwijze en lasproces.

CE-markering
In onze branche hebben we onder meer te maken met de Machinerichtlijn en de PED. Voor de te stellen eisen aan CE-gemarkeerde constructies wordt verwezen naar EN 1090-1, die van kracht is sinds 1 juli 2014. Zo dient men een lascoördinator aan te stellen die binnen de organisatie de controle voert over constructies en laswerkzaamheden waarop de norm van toepassing is. Q2weld kan u assisteren bij het uitvoeren van lascoördinatie, het beoordelen van constructies en de keuze van het meest geschikte lasproces voor alle zogenaamde executielklasses.

Inspectie en non-destructief onderzoek (NDO)
Vaak moeten gelaste constructies worden onderzocht, alvorens een constructie kan worden afgenomen. Dit gebeurt meestal volgens een van tevoren opgesteld protocol, waarbij wordt beoordeeld of de lasverbinding voldoen aan gestelde specificaties. Dit kan bijvoorbeeld een röntgen, ultrasoon of penetrant onderzoek zijn of een combinatie. Door een goede coördinatie en planning kan Q2weld met een minimum aan doorlooptijd dat voor u verzorgen.


Keuze van het lasproces
Een vaak onderbelicht detail in het het fabricageproces van constructiedelen is de keuze van het meest geschikte/efficiënte lasproces en de daarbijbehorende voorbereidingen. Niet alleen de mechanische eigenschappen zijn van belang, in een economie waarin  kosten, milieu, veiligheid (ARBO) en kwaliteitsborging een steeds grotere rol gaan spelen, wordt voldoende aandacht voor een toe te passen lasproces steeds belangrijker in alle relevante fases van een productieproces. Q2weld heeft de expertise om met u mee te denken, waarbij bovengenoemde aspecten met een kritisch oog worden bekeken.

Rapportage en documentatie
Mede in het kader van goede kwaliteitsborging, wordt gedurende en na afloop van elk project een nauwgezette rapportage bijgehouden. Doel is om de klant zo goed mogelijk inhoudelijk te informeren over de voortgang tijdens het project en om aan te tonen dat aan gestelde eisen/specificaties is voldaan.

Troubleshooting en schadeonderzoek
Helaas gaat niet altijd alles zoals dat gewenst of gepland is. Soms treedt er ergens onvoorzien een probleem op. Dit kan een constructie zijn die, ondanks zorgvuldige voorbereiding en berekening, niet bestand blijkt te zijn tegen de optredende belastingen, vervormt, scheurt, overmatige slijtage gaat vertonen of corrodeert. Bij Q2weld is in ruime mate kennis en expertise aanwezig om complexe problemen op analytische wijze kritisch onder de loep te nemen en op te lossen.